Tilldelats Västra Götaland regionen Kulturstipendium 2020.

Upcoming exhibitions:

Digitalutställning nipa.ax
"Kring Ljus och Mörker"

Nordens Institut på Åland NIPÅ
20 okt - 20 dec 2020

Nordic Tellings - 5 nordiska konstnärer - Vänersborgs Konsthall
27 november - 27 februari 2021