News

Tilldelats Västra Götaland regionen Kulturstipendium 2020.

Upcoming exhibitions:

Digitalutställning nipa.ax
"Kring Ljus och Mörker"
Nordens Institut på Åland NIPÅ
20 okt - 20 dec 2020