About

Tankar, känslor, tid och rum, ord som är nycklar för mitt skapande.

Jag rör mig i en tankevärld, som i poesins sfär. Förhållningssättet har alltid funnits där och det är ur den kraften, energin mitt konstnärskap öppnar sig. Skapandet kretsar kring att vara människa och hjälper mig att formulera insikter och erfarenheter. För det mesta är utgångspunkten förutsättningslös när jag börjar skapa. Den bild som sen sakta växer fram blir ett slags växelspel mellan mig och bildytan, ett givande och tagande. Viljan är att greppa den flyktiga tanken, visualisera förhållandet mellan det synliga och det osynliga, mellan frånvaro och närvaro. Tiden måste ges utrymme och under en del av processen upplever jag att arbetet gått förlorat och jag måste börja om. Oftast är det en förutsättning för att jag ska kunna komma vidare och slutföra arbetet. Bilden måste förstöras för att på nytt komma upp till ytan, om än i förändrad form.

Yvonne Swahn